Krysař

Pacifik

1:EmBylo to v dobách Amosvícených před Dbranou krysař Emstál
Amměstem šlo jako Dpohlazení když []na píšťalku Emhrál
Gviděl jak brány Amotvírají a Ckaždý šel mu H7vstříc
Emže lidé jeho Ampíseň znají Dkaždý chtěl slyšet Emvíc
2:Bylo to v dobách osvícených před branou krysař hrál
nakonec se svým doprovodem přišel i sám pan král
daruj mi flétnu chlapče milý já všechno zlato dám
ten nápěv tolik roztomilý já dávno v srdci mám
3:Povídá krysař pane králi píšťalka ať je tvou
ať nikdy v kámen neproměníš písničku nevinnou
zajdi s tou písní mezi lidi na každou ze všech cest
ať slepí rázem zase vidí otvírej brány měst
4:Otvírej srdce zatvrzelá chudákům lámej hůl
ať s tebou zpívá země celá dej království všem půl
krejčíkům plátno rybářům síť a včelám květů pyl
já musím cestou svou zase jít ty zpívej ze všech sil
5:Bylo to v dobách osvícených před branou krysař stál
městem šlo jako pohlazení když na píšťalku hrál
kde jsou ty časy osvícené zatímco svět šel dál?
Kde jsou ty písně zanícené kde je ten co je hrál?
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:52:25.761+00:00
Výsledky hledání: