Balada o statečném Janu králi

Pacifik

1:StHmatečný JAane kráHmli, Dcizák tvou zAemi páDlí,
tF#měžká je tvC#moje vládF#ma, v srdci kdHmyž hněv se AuspořádHmá.
2:Na čele rytířů svých slyšíš, dav nepřátel ztich,
mraky jdou nízko a blíž, čeká sláva i kamenný kříž.
R:Větře, fDoukej, ty lAoutno má, vDyhrávej dF#ál,
běžel čHmas, jenom šAašek se smHmál.
3:Vrací se vítězný voj, od krve královská zbroj,
hlaholí zvony a dým, ten se rozplynul nad krajem tvým.
4:Nebude bohdá by král zbaběle pryč utíkal,
neslyšel žalmy svých měst, hledal pravdu, kde vítězí lest.
R:Větře...
5:Slepý a statečný král, kéž by všem do vínku dal,
kéž by dal rytířskou ctnost, aby rovný kmen až k nebi rost.
6:Pohádka končí, je čas, čekám, kdo zeptá se z vás,
kdo by rád věděl, co dál, dávno zemřel ten statečný král.
R:Větře...
R:Větře...
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:53.883+00:00
Výsledky hledání: