Morytát o řezníku Peroutkovi

Pacifik

1:NGa Zderaze bydlel řezník, jmD7enoval se PeroutkGa,
vedle v domě bydlel zase D7oficiál MetelkGa,
PCeroutkova manželka Irena,
krGásná žena, pAohledná, nD7evěrná,
Goficiál Metelka jen pD7o jejím těle toužGil.
2:Sváděla ho na pavlači, zrovna prádlo věšela,
a správcová toho domu do řeznictví běžela,
Peroutka vzal největší sekeru:
"Potrestám tu bezbožnou nevěru,"
hnal to po třech schodech hákem, jak pospíchal nahoru.
3:Přistihnul je na pavlači, vedle necek jak stáli,
nevěděli, kdo sem kráčí, něco si povídali,
Metelka jí koukal do výstřihu,
předstíral, že pojídá koblihu,
Peroutka to všechno viděl, krve v něm nedořezal.
4:Useknul jim voboum hlavu, eště voči vydloubal,
a s rukama krvavýma potichu modlit se jal,
položil i svou hlavu na špalek,
usek' mu ji řeznickej pacholek,
tak tam v krvi na pavlači ležej' těla bezhlavý.
5:Ve špitále Na Františku hlavy jim zas přišili,
teď přijde ten velkej vomyl, co voni netušili:
ve špitále hlavy si popletli,
jak tam byly v márnici useklý,
Peroutkovi dali hlavu oficiála Metelky.
6:Jen Irena byla stejná, poněvadž byla žena,
a pak z toho, co se stalo, nedobře naložená,
když Peroutku s Metelkou viděla,
hrůzou padla, pak do vody skočila,
její tělo už nenašli, a tak došla odplaty.
7:Poučení z toho plyne, poučení zásadní:
nad lékařskou vědu není, ta život vždy zachrání,
když vás doktor z krchova vytáhne,
zničíte se podruhý důkladně,
protože je vám to prostě osudem přisouzený.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:43:51.508+00:00
Výsledky hledání: