Vietor

Peter CmorikOndřej Brzobohatý

CVětšinou cítíš toD tak,
Fmže se ti zrychlí Ctep,
D#dýcháš a sotva víš, Djak
Fs armádou výAmčitek,
co sGe rvou za sebeklDam,
Fna tohle Gnenajdeš Clék.
CPrvýkrát spoznáš to Dtak,
Fmže sa ti zrýchli Cdych
D#každý je naveky žiDak
Faj v triedach dAmospelých
nepCočuť svoj vlastný kDrik
Fje ako žGiť pre inCých.
CSnáď až sa obráti Evietor
VzFbudíme to, Gco je v Cnás
AmTak aj keď srdce už Dvie to
Čas Fláme ze sGtrachu hrCáz
CČo keď sa jeden z Enás zmýlil
ktFo vie kam sGprávny jCe smer
AmSpoznáš to v jedinejD chvíli,
v ktForej si sGám k sebeC fér.
Mezihra:C,D,F,C         D,F,Am 
NCeslyšet svůj vlastní kDřik
FJe akožiťG pre inýcCh.
CSnáď až sa obráti Evietor
VFzbudíme to,G co je vC nás
AmTak aj keď srdce už Dvie to
ČFas láme ze Gstrachu Chráz
CČo keď sa jeden z Enás zmýlil
ktFo vie kam sprGávny je Csmer
SpAmoznáš to v jedinej cDhvíli,
Fktorej si sámG k sebe Cfér.
Fktorej si sámG k sebe Cfér,
Fktorej si sámG k sebe Cfér,
Fktorej si sámG k sebe Cfér.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2019-03-26T08:34:34.768669+00:00
Výsledky hledání: